مدرسه‌های شهر لامرد از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان باقرالعلوم
تهران - منطقه پنج
دبستان رشد 2
تهران - منطقه یک
متوسطه صاحب کوثر
تهران - منطقه شش
متوسطه خضرا
تهران - منطقه پنج