مدرسه‌های شهر لردگان از استان چهارمحال و بختیاری در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه متین 2
ارومیه - ناحیه یک
هنرستان شهیدخلفی نژاد
شیراز - ناحیه دو
دبستان امید آینده
تهران - منطقه پنج
متوسطه شهید امینی
تهران - منطقه ده