مدرسه‌های متوسطه استثنائی پسرانه در شهر اسلام شهر از استان تهران