مدرسه‌های متوسطه تیزهوشان دخترانه در شهر سبزوار از استان خراسان رضوی