مدرسه‌های متوسطه تیزهوشان پسرانه در شهر سبزوار از استان خراسان رضوی