مدرسه‌های شهر محلات از استان مرکزی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان آفرینش
تهران - منطقه دو
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
دبستان مهرآئین
تهران - منطقه یک
دبستان گلهای یاسین
تهران - منطقه هشت