مدرسه‌های شهر مراغه از استان آذربایجان شرقی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پیشگامان
تهران - منطقه پنج
متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
متوسطه خضرا
تهران - منطقه پنج