مدرسه‌های شهر مرند از استان آذربایجان شرقی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان صاحب الزمان
تهران - منطقه یازده
دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
متوسطه قیاس
تهران - منطقه شش