مدرسه‌های شهر مرودشت از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سهراب سپهری
تهران - منطقه دو
دبستان شمیم یاس
تهران - منطقه پنج
دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
متوسطه رجا
تهران - منطقه یازده