مدرسه‌های شهر مرودشت از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان صالح المهدی
تهران - منطقه سیزده
متوسطه اندیشمند فردا
تهران - منطقه یازده
دبستان سلام یاسین
تهران - منطقه یک
دبستان گلهای یاسین
تهران - منطقه هشت