مدرسه‌های شهر مریوان از استان کردستان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان استعداد برتر
تهران - منطقه هشت
دبستان باقرالعلوم
تهران - منطقه پنج
دبستان درخت دانش
تهران - منطقه چهار
متوسطه انرژی اتمی
تهران - منطقه شش