مدرسه‌های شهر مشهد از استان خراسان رضوی در هر منطقه و محله

دبستان پیوند
تهران - منطقه پنج
دبستان سرای دانش
تهران - منطقه چهار
دبستان فیروزه
تهران - منطقه دو
متوسطه ندای نو اندیش
تهران - منطقه پنج