مدرسه‌های شهر ملارد از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان صالح المهدی
تهران - منطقه سیزده
دبستان پویندگان شفق
تهران - منطقه پنج
متوسطه دکتر هشترودی
تهران - منطقه شش
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج