مدرسه‌های شهر ملایر از استان همدان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان رسا
تهران - منطقه هشت
متوسطه دکتر حسابی
تهران - منطقه شش
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج