مدرسه‌های شهر مه ولات از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان بنت الهدی
تهران - منطقه پنج
متوسطه صاحب کوثر
تهران - منطقه شش
دبستان آئین نیایش
تهران - منطقه سه
دبستان ایران فردا
تهران - منطقه پنج