مدرسه‌های شهر میبد از استان یزد در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امام خمینی (ره)
تهران - منطقه هشت
متوسطه اندیشمند فردا
تهران - منطقه یازده
متوسطه روح اله
تهران - منطقه ده
متوسطه سماء
تهران - منطقه شش