مدرسه‌های شهر میناب از استان هرمزگان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پیشگامان
تهران - منطقه پنج
دبستان حکمت نوین
تهران - منطقه هشت
دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
دبستان درخت دانش
تهران - منطقه چهار