مدرسه‌های ناحیه دو شهر شیراز از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان زینبیه
تهران - منطقه چهار
دبستان ستاره نو
تهران - منطقه بیست و دو
دبستان شمیم اقاقیا
تهران - منطقه پنج
متوسطه سیره فاطمی
تهران - منطقه دو