مدرسه‌های ناحیه چهار شهر شیراز از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امام خمینی (ره)
تهران - منطقه هشت
دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
دبستان صدرا
تهران - منطقه پنج
دبستان یاس
تهران - منطقه چهار