مدرسه‌های شهر نوخندان از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان امید ایران
تهران - منطقه پنج
دبستان ایرانمهر
تهران - منطقه چهار
دبستان نیکان ملائک
تهران - منطقه سه
متوسطه ابوعلی سینا
تهران - منطقه دو