مدرسه‌های شهر نیشابور از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان پویندگان شفق
تهران - منطقه پنج
متوسطه صاحب کوثر
تهران - منطقه شش
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج
متوسطه هدف
تهران - منطقه شش