مدرسه‌های شهر پارس آباد از استان اردبیل در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان صاحب الزمان
تهران - منطقه یازده
دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت
متوسطه پژوهش
تهران - منطقه شش
دبستان سلام یاسین
تهران - منطقه یک