مدرسه‌های شهر پاسارگاد از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان توانا
تهران - منطقه پنج
دبستان معلم 2
تهران - منطقه دو
متوسطه اندیشمند فردا
تهران - منطقه یازده
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج