مدرسه‌های شهر پاکدشت از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان آفرینش
تهران - منطقه دو
دبستان گلبرگ
تهران - منطقه هشت
متوسطه سماء
تهران - منطقه شش
دبستان ایران فردا
تهران - منطقه پنج