مدرسه‌های شهر کازرون از استان فارس در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان رشد 2
تهران - منطقه یک
دبستان سپهر 2
تهران - منطقه یک
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
دبستان پیشتازان دانش
کرمان - ناحیه دو