مدرسه‌های شهر کلات از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان رویا
تهران - منطقه پنج
دبستان نیکان ملائک
تهران - منطقه سه
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک
متوسطه نیکان
تهران - منطقه دو