مدرسه‌های شهر کوهدشت از استان لرستان در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه خاتم
تهران - منطقه شش
متوسطه شهید امینی
تهران - منطقه ده
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
متوسطه ندای نو اندیش
تهران - منطقه پنج