مدرسه‌های شهر گرگان از استان گلستان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان رشد 2
تهران - منطقه یک
دبستان سپهر 2
تهران - منطقه یک
دبستان همیشه بهار
تهران - منطقه چهار
متوسطه حضرت موسی بن عمران
تهران - منطقه شش