مدرسه‌های شهر گناباد از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان نیما یوشیج
تهران - منطقه دو
متوسطه البرز نو
تهران - منطقه شش
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار
متوسطه ندای نو اندیش
تهران - منطقه پنج