مدرسه‌های شهر گنبدکاووس از استان گلستان در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان رهیار 2
تهران - منطقه پنج
متوسطه رجا
تهران - منطقه یازده
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج
متوسطه تربیت
تهران - منطقه یازده