مدرسه‌های شهر یاسوج از استان کهگیلویه و بویراحمد در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان توانا
تهران - منطقه پنج
دبستان سهراب سپهری
تهران - منطقه دو
دبستان رهیار
تهران - منطقه پنج
متوسطه نیکان
تهران - منطقه دو