مدرسه‌های محله یوسف آباد منطقه شش شهر تهران از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

متوسطه اندیشمند فردا
تهران - منطقه یازده
متوسطه حضرت خاتم الانبیاء(ص )
تهران - منطقه ده
متوسطه حنان
تهران - منطقه شش
دبستان پیشتازان دانش
کرمان - ناحیه دو
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: