مدرسه‌های شهر اسلام شهر از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان باقرالعلوم
تهران - منطقه پنج
دبستان حکمت نوین
تهران - منطقه هشت
دبستان سهراب سپهری
تهران - منطقه دو
متوسطه برآیند
تهران - منطقه شش