مدرسه‌های شهر اسلام شهر از استان تهران در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان باقرالعلوم
تهران - منطقه پنج
متوسطه شهید امینی
تهران - منطقه ده
متوسطه ابوعلی سینا
تهران - منطقه دو
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج