مدرسه‌های متوسطه پسرانه در منطقه دوازده شهر تهران از استان تهران

شهدای موتلفه اسلامی
غیر دولتی
محله دروازه شمیران
شهدای موتلفه اسلامی
غیر دولتی
محله دروازه شمیران
ندای صالحین
غیر دولتی
محله ری
میلاد طه
غیر دولتی
محله بهارستان
محبان الحسین (ع)
غیر دولتی
محله قیام
نیک انجام
غیر دولتی
محله ایران
رایان بصیر
غیر دولتی
محله ایران
میعاد نور
غیر دولتی
محله ری
صالحین
غیر دولتی
محله آبشار
علمیه
دولتی
شهید نواب صفوی
نمونه دولتی
علوی
غیر دولتی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: