مدرسه‌های متوسطه پسرانه در منطقه شش شهر تهران از استان تهران

ماندگار البرز
غیر دولتی
محله میدان انقلاب اسلامی
حنان
غیر دولتی
محله فلسطین
دکتر حسابی
غیر دولتی
محله میدان ولیعصر
برآیند
غیر دولتی
محله بلوار کشاورز
انرژی اتمی
غیر دولتی
محله امیر آباد
خاتم
غیر دولتی
محله جمال زاده
انرژی مثبت
غیر دولتی
محله کردستان
انصار
غیر دولتی
محله کریم خان
جهان دانش
غیر دولتی
محله فاطمی
احتصان ذهن
غیر دولتی
محله یوسف آباد
ادب و علم
غیر دولتی
محله یوسف آباد
علامه طباطبایی
دولتی
محله کارگر شمالی
البرز نو
غیر دولتی
محله کریم خان
پژوهش
غیر دولتی
محله امیر آباد
حضرت موسی بن عمران
غیر دولتی
محله بلوار کشاورز
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: