مدرسه‌های استان کرمان در هر شهر

دبستان امید ایران
تهران - منطقه پنج
متوسطه جعفری اسلامی
تهران - منطقه یازده
دبستان رنگین کمان دانش
تهران - منطقه پنج
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج