مدرسه‌های استان همدان در هر شهر

دبستان جاوید
تهران - منطقه دو
متوسطه شهید امینی
تهران - منطقه ده
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار
دبستان مهر ماندگار
تهران - منطقه پنج