مدرسه‌های استان گیلان در هر شهر

دبستان امام خمینی (ره)
تهران - منطقه هشت
دبستان بهان
تهران - منطقه پنج
متوسطه رازی
تهران - منطقه شش
متوسطه دارالعلم
تهران - منطقه پنج