مدرسه‌های استان ایلام در هر شهر

دبستان پیشگامان
تهران - منطقه پنج
متوسطه صاحب کوثر
تهران - منطقه شش
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج
متوسطه خضرا دانش
هشترود -