مدرسه‌های استان خراسان شمالی در هر شهر

دبستان پیوند
تهران - منطقه پنج
دبستان ستاره نو
تهران - منطقه بیست و دو
متوسطه امامت
تهران - منطقه دو
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک