مدرسه‌های استان سمنان در هر شهر

هنرستان شهیدخلفی نژاد
شیراز - ناحیه دو
دبستان امام خمینی (ره)
تهران - منطقه هشت
دبستان باقرالعلوم
تهران - منطقه پنج
دبستان نداءالنبی
تهران - منطقه هشت