مدرسه‌های استان قم در هر شهر

دبستان شمیم یاس
تهران - منطقه پنج
دبستان نیکان ملائک
تهران - منطقه سه
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت
دبستان سلام
تهران - منطقه پنج