مدرسه‌های استان مازندران در هر شهر

دبستان نیما یوشیج
تهران - منطقه دو
دبستان نیکان ملائک
تهران - منطقه سه
متوسطه مهرنامی نوین
تهران - منطقه هشت
دبستان سلام یاسین
تهران - منطقه یک