مدرسه‌های استان آذربایجان غربی در هر شهر

دبستان وحید
تهران - منطقه هشت
دبستان رسا
تهران - منطقه هشت
متوسطه البرز نو
تهران - منطقه شش
دبستان پیشتازان دانش
کرمان - ناحیه دو