مدرسه‌های شهر سبزوار از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

هنرستان شهیدخلفی نژاد
شیراز - ناحیه دو
دبستان بهشت فردوس
تهران - منطقه پنج
دبستان نیما یوشیج
تهران - منطقه دو
متوسطه سلام سبز
تهران - منطقه پنج