مدرسه‌های شهر سبزوار از استان خراسان رضوی در هر جنسیت، مقطع و نوع

دبستان سهراب سپهری
تهران - منطقه دو
دبستان معلم 2
تهران - منطقه دو
متوسطه ندای سیدالشهدا (ع)
تهران - منطقه چهار
متوسطه نور نرگس
تهران - منطقه پنج