مدرسه‌های استان تهران در هر شهر

دبستان نبوت
تهران - منطقه هشت
متوسطه برآیند
تهران - منطقه شش
متوسطه حضرت خاتم الانبیاء(ص )
تهران - منطقه ده
متوسطه مصباح
تهران - منطقه یک