مدرسه‌های استان خراسان رضوی در هر شهر

دبستان رهیار 2
تهران - منطقه پنج
دبستان شمیم یاس
تهران - منطقه پنج
متوسطه برهان
تهران - منطقه دو
متوسطه ندای نو اندیش
تهران - منطقه پنج